Allt fler fastighetsägare ser fördelarna med att modernisera sina befintliga hissar snarare än att byta ut dem mot helt nya. Vinsterna i detta är många –
såväl för klimatet som för ekonomin.

De flesta av oss ägnar kanske inte husets hiss så mycket tanke så länge den går upp och ned som den ska – men när den inte fungerar är det förödande för äldre, rullstolsburna och dem som goda skäl till att se över hissfrågan. 

Hydroware är marknadsledande specialister på just hållbara hissystem och utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för modernisering av hydraulhissar. 

Erik Paulsson är produktchef på Hydroware tänka cirkulärt och långsiktigt i fråga om sina hissinstallationer. 

– Förr i tiden överdimensionerade man allting och tittade inte så mycket på kostnaden för stålet som därför är av högsta kvalitet i de gamla hissarna. Det är rent resursslöseri att slänga ut hissarna, förklarar han. 

Den befintliga hissen behöver oftast inte alls bytas ut, men trots det river man idag ut gamla hissar och kastar dem på skroten. I själva verket räcker det med att byta ut driv- och styrsystemen och övriga slitagedelar samt uppgradera korginredning, tablåer och belysning. Ibland kan man behöva byta dörrbladen också men grundstommen som bärram, hisskorg och gejder håller hela fastighetens livslängd.

– Vi på Hydroware tillverkar lösningar somanvänds för att modernisera de gamla hissarna. Med våra system kan de köra i 25 år till och därefter moderniseras igen. Detta istället för en helt ny prispressad hiss med klenare stomme som


inte håller kvaliteten alls lika länge, och som dessutom sällan håller för att moderniseras överhuvudtaget, säger Erik Paulsson. 

En annan aspekt, säger Erik Paulsson, är att nya hissar ofta har låsta system som kräver att leverantören måste sköta om hissen, med dyra avtal och reservdelar som följd.

– Med våra öppna system kan man använda vilket hissföretag som helst och kan då lägga ut uppdraget på offert. På Hydroware anser man att många av företagen i branschen idag saknar en cirkulär affärsmodell, och att en del av den linjära affärsmodellen är just att hissarna inte ska hålla alltför länge. Löpande kostnader för reparationer och så småningom inköp av ännu en helt ny hiss riskerar att bli onödigt dyr för fastighetsägaren i jämförelse med en hiss som moderniseras. 

Men det är inte bara kostnaderna som riskerar att bli onödigt höga i samband med att man byter ut en äldre hiss – även klimatet och jordens resurser far illa av slit- och slängmetoden. En utveckling som Erik Paulsson ser som ohållbar i längden.

– De senaste 20-25 åren har många producenter valt att konstruera hissar som är mindre modulära och öppna än tidigare. Det innebär att de inte är lika lämpade att modernisera och blir istället en del av en slit- och släng-kultur som är förödande för miljön. Att modernisera en äldre hiss istället för att byta ut den innebär en enorm minskning av miljöbelastningen över tid, säger Erik Paulsson och förklarar vidare:

- Felet man ofta gör är att enbart fokusera på energiförbrukningen. Men även om en helt ny hiss drar något lägre energi i drift är det inte många kWh eller kronor det handlar om. Dessutom kräver tillverkningen av enbart en motvikt som används på alla nya linhissar idag lika mycket energi som en moderniserad hydraulhiss normalt förbrukar under 25 års drift. Det säger en hel del om vilket alternativ som är bäst för vår planet.

En annan resurssparande modell som Hydroware tittar på är att erbjuda hissar som tjänst snarare än som produkt för fastighetsägare. Många nya hissar kräver redan på ganska kort sikt dyra reparationer som i långa loppet blir kostsamma för kunden men en bra affär för företagen i branschen. För att undvika sådant slöseri med såväl monetära resurser som material ser Hydroware att man istället borde kunna erbjuda kunden löpande hissabonnemang där eventuella reservdelar, servicebesök och reparationer ingår i priset.

– Det skulle också vara ett incitament för producenterna att tillverka hållbara konstruktioner från början. Istället för att sälja hissarna för en mycket låg kostnad och sedan tjäna pengar på att de ständigt behöver underhållas, resonerar Erik Paulsson. 

Det skulle även öka tryggheten för fastighetsägaren att veta vad hissen kommer kosta framöver och gör det även enklare att konkurrensutsätta olika leverantörer på lika villkor resonerar man på Hydroware. 

Med det sagt hoppas han att ännu fler fastighetsägare satsar på en cirkulär och därmed hållbar modell i fråga om såväl nya som gamla hissinstallationer – en modell som skonar såväl plånboken som miljön.

För mer information:

Erik Paulsson
Produktchef & Försäljningschef Norden erik.paulsson@hydroware.se 0472-451 33

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se