Fastighetsägare & förvaltare

Fastighetsägare & förvaltare

Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

Framgångssaga: Skansen Kronan

Skansen Kronan är en byggnad med höga kulturvärden och ett av Göteborgs främsta landmärken. Nu kan fler få tillgång till fästningen genom en specialanpassad hisslösning från Hydroware.

– Produkten från Hydroware valdes av vår upphandlade entreprenör Tvåtumfyra för att möta de mycket speciella kraven i projektet, främst att vi inte kunde lösa utrymme varken i botten eller i toppen på normalt sätt. Resultatet har blivit mycket bra och vi är glada att det erbjöds en hög finish så att vi tillskapar en värdig och tillgänglig ny entré till byggnaden. Hydroware och Vinga var lösningsinriktade och de få avvikelser som dök upp hanterades med bra speciallösningar i samarbete med byggaren.

Läs mer om installationen på Skansen Kronan här. 

Hydroware AB utses till Superföretag

Som ett av totalt 630 företag i Sverige har Hydroware utnämnts till Superföretag 2021 av Dun & Bradstreet. Utmärkelsen ges till företag som framgångsrikt under många år skapat tillväxt i såväl försäljning som lönsamhet.

– Vi vill hylla Sveriges hjältar, de som bygger Sverige med jobb och långsiktig värdeökning i näringslivet. Att kunna se strukturer och lyfta fram trender hjälper enskilda företag att tydligare styra och se resultat av sina satsningar, säger Per Weidenman, analytiker på Dun & Bradstreet.

Hydroware vill skicka ett tack till alla anställda, alla kunder och övriga samarbetspartners som gjort detta möjligt under alla år.

Bygga på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Läs mer...

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se