Fastighetsägare & förvaltare

Fastighetsägare & förvaltare

Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

HydroCloud - Lägger grundstenen för IoT 

HydroCloud är en lösning från Hydroware som möjliggör att du kan övervaka hissen, när som helst på dygnet och oavsett vart du befinner dig. 

Verktyget ger en tydlig och enkelt överblick över alla uppkopplade hissar. Genom att klicka in på en specifik enhet får du fullständig och detaljerad information. Den insamlade datan innehåller värdefull information som användningsstatistik, upptid, energikonsumtion – i realtid. Som kund kan du identifiera användarmönster och  planera service- och underhållsfönster effektivare, vilket medför mindre störningar och en bättre upplevelse hos hissresenärerna. Detta är ett idealt verktyg för hisstekniker, servicechefer och fastighetsförvaltare för att kunna kontrollera enheterna på distans. Att kunna se felkoder och historik vid felanmälan medför en förberedd tekniker som snabbt kan avhjälpa fel.

Vi berättar gärna mer! Tveka inte på att kontakta oss.

Hydroware AB utses till Superföretag

Som ett av totalt 630 företag i Sverige har Hydroware utnämnts till Superföretag 2021 av Dun & Bradstreet. Utmärkelsen ges till företag som framgångsrikt under många år skapat tillväxt i såväl försäljning som lönsamhet.

– Vi vill hylla Sveriges hjältar, de som bygger Sverige med jobb och långsiktig värdeökning i näringslivet. Att kunna se strukturer och lyfta fram trender hjälper enskilda företag att tydligare styra och se resultat av sina satsningar, säger Per Weidenman, analytiker på Dun & Bradstreet.

Hydroware vill skicka ett tack till alla anställda, alla kunder och övriga samarbetspartners som gjort detta möjligt under alla år.

Bygga på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Läs mer...

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se