asd Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

God Jul! 

Ett väldigt annorlunda år närmar sig sitt slut. Vi håller tummarna för att 2021 ska bli ett mycket ljusare år.

Vi på Hydroware vill ta tillfället i akt och önska en god jul och ett gott nytt år.

Vi tackar alla våra kunder och partners och vi ser fram emot ytterligare ett hissår där vi bygger en hållbar framtid tillsammans!

Erik Paulsson, produktchef och försäljningschef Norden på Hydroware är invald som ledamot i styrelsen för Hissförbundet.

Hissförbundet verkar för att påverka, informera och utbilda de som direkt eller indirekt berörs av hissbranschen. Just nu ligger stort fokus på att informera och påverka samhället och myndigheter om ökande säkerhetsrisker med allt äldre hissar i Sverige. Vidare jobbas det hela tiden aktivt med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen, främst via YH-utbildningar i Tumba och Kungsbacka. Hissförbundet består idag av 36 medlemmar och 3 associerade medlemmar.

”Vi på Hydroware är väldigt måna om att bidra och påverka hissbranschen till det bättre. Att med gemensamma krafter driva Hissförbundets styrelsearbete framåt mot bland annat säkrare hissar och bibehållen hög kompetens inom branschen ser jag som mycket inspirerande. Jag vill även vara med och påverka branschen för att aktivt arbeta mot en cirkulär ekonomi där man i framtiden bygger hållbara och modulära hissar som kan repareras och även håller för att moderniseras, samt drar nytta av möjligheterna som kommer med Internet of Things.” - Erik Paulsson

https://www.hissforbundet.se/

Bygga på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Läs mer...

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se