Om oss

Hydroware utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Genom stark fokusering på energi- och resurseffektivisering tillsammans med hissens reskomfort är vi i dag ledande inom hydraulhissar.

Vi tillverkar robusta hissar med öppna system som kan moderniseras och ges en mycket lång livslängd.

Inredningen till en hiss som installerats i Kalmar slott.

En hållbar industri för en hållbar värld

Vår vision på Hydroware inspireras av cirkulär ekonomi. Vi vill vara med och bygga långsiktigt hållbara hisslösningar där god ekonomi kombineras med att allt kan återanvändas eller återvinnas.

Kjell Johansson, grundare av Hydroware

Kortfattat

Medarbetare 
Idag är vi över 160 medarbetare i Sverige och i våra dotterbolag i Storbritannien, Tyskland, Italien och Nederländerna.

Omsättning
Vi omsätter runt 340 miljoner kronor och har ambitioner att fortsätta vår historia av god tillväxt.

Utveckling
För att säkerställa att vi även i framtiden har de bästa produkterna på marknaden satsar vi stora resurser på produktutveckling och morgondagens hissar. Därför arbetar hela 15 % av medarbetarna direkt med produktutveckling.

Kunder 
Våra kunder är både stora och små hissföretag och vår försäljning sker till drygt 50 länder i stora delar av världen.

Utmärkelser
Hydroware har sedan starten arbetat effektivt och långsiktigt, detta har lett till flera utmärkelser såsom Dagens Industris Gasselföretag, Svenskt Tillväxt Index och inte minst högsta kreditvärdighet hos både UC och Bisnode.

På tio år har vi vuxit från 20 till cirka 130 medarbetare.

Vi ger våra kunder tekniska fördelar och trygghet

Vi ska ligga i framkant vad gäller teknisk utveckling såväl som hållbarhet. Produkterna är robusta och möjliga att modernisera samtidigt som de är energi- och resurseffektiva. Detta ger våra kunder och deras kunder en god ekonomi.

Kvalitet och miljö

Hydroware är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet SS-EN ISO 9001:2008 sedan juni 2006. Ansvarig för certifieringsrevisionen var DNV Certification AB, Sverige, och certifikatet gäller utveckling och produktion av kompletta driv- och styrsystem för hydrauliska hissar.

Vår verksamhet ska ske på ett resurseffektivt sätt och våra produkter ska ge kunden möjlighet att effektivisera sitt resursbehov. Vi vill genom innovationer och smarta lösningar se till att så lite resurser som möjligt förbrukas av våra produkter och så mycket som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.

Unika lösningar för en bättre framtid

Vi kopierar inte. Vi vill skapa lösningar som är unika och som kan skapa en bättre framtid för oss alla. Att våga tänka i nya banor inom hissindustrin har placerat oss i frontlinjen när det gäller hållbara hisslösningar.

Samhällsansvar (CSR) 

För en god ekonomi 
För oss är det viktigt att driva företag på en god etisk grund. Vi prioriterar också god lönsamhet för att kunna agera långsiktigt och utveckla morgondagens produkter och system. Det lägger också grunden till att skapa en stabil och bra arbetsplats för alla medarbetare där alla känner att man får lön för mödan och att det finns utvecklingsmöjligheter.

Med fokus på hållbarhet
Att bygga en industri som baserar sig på cirkulär ekonomi är det som genomsyrar hela vårt företag. Genom livscykelanalyser som vi låtit ta fram har vi skaffat oss redskap för att ta fram produkter och lösningar som är så resurseffektiva och hållbara som möjligt och som lämnar ett så litet fotavtryck som möjligt.

Att bry sig om
Vi är måna om att alla som blir medarbetare känner sig välkomna och respekterade oberoende av ålder, kön och ursprung. Samtidigt ställer vi upp externt med resurser till en hissutbildning och stöttar ekonomiskt flera ideella hjälporganisationer, lokala arrangemang och föreningar.

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se