Bygg på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Äldre kan bo kvar i sina lägenheter

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år.

Unga kommer också att ha råd

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Stat och kommun tjänar stort på det

Det är stor skillnad i kostnad för samhället mellan hemtjänst och särskilt boende för äldre. Äldre som bor kvar i sina lägenheter är inte bara en god affär för samhället utan också oftast det som de äldre själva önskar.

Ingen ny tomtmark eller infrastruktur krävs

När man bygger på en våning behöver ingen ny tomtmark avsättas och infrastruktur som till exempel vägar, parkeringsplatser, barnomsorg, skolor, vårdcentraler, apotek, butiker och busslinjer finns som regel redan på plats.

Vårt råd för att få fastighetsägarna att satsa

Inför ett investeringsbidrag för hissar som täcker halva kostnaden för material och installation till denna typ av fastigheter. En vinst för oss alla.

Kjell Johansson, vd för Hydroware Innovation


Två projekt med flerbostadshus utan hiss där man byggt till nya trapphus och installerat hiss i det gamla trapphuset

Skarpan i Linköping

Skarpan är ett bostadsområde från 1960-talet med 283 lägenheter i 15 trevåningshus utan hiss. Husen moderniseras under 2015-2018 med nya trapphus som byggs till och hissar installeras i de gamla trapphusen. Ett 4:e plan med lägenheter byggs även till.

Hyresgästerna är mycket nöjda med den ökade tillgängligheten för alla i huset som de installerade hissarna innebär.

Hydroware har levererat hissarna som installerats av Nordisk Hiss.

SKARPAN   Fasad med tillbyggda trapphus och en fjärde våning.

SKARPAN   Entré till det nybyggda trapphuset.

SKARPAN   Entréutrymme i det nya trapphuset.

SKARPAN   Den nyinstallerade hissen i det gamla trapphuset.

SKARPAN   Trappan i det nybyggda trapphuset.

SKARPAN   Trappan i det nybyggda trapphuset.

SKARPAN   Entrédörren till det nya trapphuset.

Lilla Vallgatan, Skänninge

Bostadsbolaget i Mjölby har renoverat tre bostadsfastigheter i Skänninge på Lilla Vallgatan. Två av husen har fått nya inglasade trapphus och balkonger samt hiss installerad i de gamla trapphusen. Det ena huset har också gjorts om till trygghetsboende. Det tredje huset har fått ett nytt inglasat trapphus och en inglasad entré samt hiss installerad i det ena trapphuset.

Genom installationen av hiss har man fått fastigheter med högre tillgänglighet vilket gör att äldre kan bo kvar längre och man har fått fräscha fastigheter som ger högre intäkter.

SKÄNNINGE   Fasad med tillbyggda trapphus och inglasade balkonger.

SKÄNNINGE   Den nyinstallerade hissen i det gamla trapphuset.

SKÄNNINGE   Utrymme för rullatorer och rullstolar i entrén till det nya trapphuset.

SKÄNNINGE  Interiör av den nyinstallerade hissen.

SKÄNNINGE   Trappan i det nya trapphuset.

SKÄNNINGE   Fasad med ett tillbyggt trapphus och en inglasad entré

SKÄNNINGE   Ursprungliga fasaden utan tillbyggnad av trapphus och inglasade balkonger.

SKÄNNINGE   Fasad med tillbyggda trapphus och inglasade balkonger.

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se