HydroElite Vidi

Unik teknologi med patenterad ventil

Hydroelite Vidi, som är toppmodellen från Hydroware, är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Det är utrustat med Hydrowares unika ventilsystem som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning. Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Det minskar restiden och energiförbrukningen drastiskt jämfört med traditionella elektroniska ventiler.

Kraftigt minskat effektbehov och låg energiförbrukning

Hydroelite Vidi är utrustad med en strömbegränsande frekvensomriktare och en luftkyld IE2 motor. Tack vare att man accepterar att hastigheten regleras ned något från och med 25% last kan man reducera effektbehovet upp till 70%. Enligt VDI4707 är endast 20% av alla resor med mer än 25% last. Den luftkylda motorn gör även att man minskar energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med andra konventionella system.

Smidig driftsättning

Driftsätt­ningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Ökad reskapacitet

Direktinkörning till plan och att ingen bypass av oljan behövs ger kortare restid och ökad reskapacitet. Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att hela systemet är perfekt samtrim­made, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Ingen överhettad olja

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Med en Hydroelite Vidi behöver man inte oroa sig för överhettad olja och det finns inget behov av en energikrävande oljekylare. Den luftkylda motorn hjälper till att hålla oljan sval.

Tryggare med en leverantör

Att driv- och styrsystemet kommer från samma leverantör ger även en ökad trygghet och enklare hantering när det gäller support, service och garantier.

Jämförelse av hissystem vid olika belastning

325 kg

Mekanisk
ventil,
Y/D-start

Hydroelite
Veni

Hydroelite
Vidi

Gruppsäkring (A)

35

20

10

Energi (kWh/år)

3600

1800

1100

Märkström (A)

22

19

9

Motoreffekt (kW)

9,5

7,7

5,5

Frekvensomriktare (kW)

4

Oljevolym (l)

180

230

135

Rescykler utan oljekylare 1/h

59

126

150

630 kg

Mekanisk
ventil,
Y/D-start

Hydroelite
Veni

Hydroelite
Vidi

Gruppsäkring (A)

50

35

16

Energi (kWh/år)

5100

2500

1700

Märkström (A)

29

27

13

Motoreffekt (kW)

12,5

11

7,5

Frekvensomriktare (kW)

5,5

Oljevolym (l)

220

230

135

Rescykler utan oljekylare 1/h

52

105

122

1000 kg

Mekanisk
ventil,
Y/D-start

Hydroelite
Veni

Hydroelite
Vidi

Gruppsäkring (A)

63

35

16

Energi (kWh/år)

7000

3500

2500

Märkström (A)

48

32

17

Motoreffekt (kW)

22

14,7

11

Frekvensomriktare (kW)

7,5

Oljevolym (l)

440

230

135

Rescykler utan oljekylare 1/h

55

84

99

1600 kg

Mekanisk
ventil,
Y/D-start

Hydroelite
Veni

Hydroelite
Vidi

Gruppsäkring (A)

80

63

25

Energi (kWh/år)

11400

5700

3800

Märkström (A)

64

52

25

Motoreffekt (kW)

29,4

24

15

Frekvensomriktare (kW)

11

Oljevolym (l)

440

400

290

Rescykler utan oljekylare 1/h

44

85

103

2000 kg

Mekanisk
ventil,
Y/D-start

Hydroelite
Veni

Hydroelite
Vidi

Gruppsäkring (A)

100

63

35

Energi (kWh/år)

13500

6700

4600

Märkström (A)

80

63

29

Motoreffekt (kW)

36,8

29

18,5

Frekvensomriktare (kW)

15

Oljevolym (l)

700

400

290

Rescykler utan oljekylare 1/h

51

72

85

Korta fakta

Luftkyld motor

Unik patenterad servoventil

Systemtestat före leverans

Snabb installation

Direktinkörning till plan

Ingen by-pass av oljan vid full fart uppåt

Självlärande helt utan manuella inställningar

Precis planinställning genom ett självjusterande positioneringssystem

Förbättrad reskomfort

EN81-20/50 certifierad

Upp till 70 % energibesparing

10-50 % kortare restid genom eliminering av kryptider och by-pass

50-70 % minskat effektuttag

Högre trafikkapacitet utan behov av oljekylning

Snabbare start samt temperatur- och lastoberoende

Inbyggt diagnostiksystem för effektivt underhåll och enkel felsökning

Flexibelt och modulärt för att passa alla typer av installationer

Fjärrstyrd felanmälan och servicediagnostik

Direktstyrning, pickup, ned- eller helkollektiv samt väljare för två eller tre hissar

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se