HydroElite Veni

Unik teknologi med patenterad ventil

Hydroelite Veni är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Det är utrustat med Hydrowares unika ventilsystem som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning. Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Det minskar restiden och energiförbrukningen.

Låg energiförbrukning

Hydroelite Veni utnyttjar den unika ventilens fördelar till fullo. Systemet ger en energiförbrukning som är upp till 50% lägre än traditionella elektroniska ventiler. HydroElite Veni är försedd med en mjukstartare och en effektiv oljekyld motor.

Smidig driftsättning

Driftsätt­ningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Ökad reskapacitet

Direktinkörning till plan och att ingen bypass av oljan behövs ger kortare restid och ökad reskapacitet. Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att hela systemet är perfekt samtrim­made, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Ingen överhettad olja

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Med en Hydroelite Veni kan man ofta eliminera risken för överhettad olja och användandet av energikrävande oljekylare.

Tryggare med en leverantör

Att driv- och styrsystemet kommer från samma leverantör ger även en ökad trygghet och enklare hantering när det gäller support, service och garantier.

Korta fakta

Mjukstartare

Oljedränkt motor

Unik patenterad servoventil

Systemtestat före leverans

Snabb installation

Direktinkörning till plan

Ingen by-pass av oljan vid full fart uppåt

Självlärande helt utan manuella inställningar

Precis planinställning genom ett självjusterande positioneringssystem

Förbättrad reskomfort

EN81-20/50 certifierad

Upp till 50 % energibesparing

10-50 % kortare restid genom eliminering av kryptider och by-pass

20-40 % minskat effektuttag

Högre trafikkapacitet utan behov av oljekylning

Snabbare start samt temperatur- och lastoberoende

Inbyggt diagnostiksystem för effektivt underhåll och enkel felsökning

Flexibelt och modulärt för att passa alla typer av installationer

Fjärrstyrd felanmälan och servicediagnostik

Direktstyrning, pickup, ned- eller helkollektiv samt väljare för två eller tre hissar

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se