HydroElite driv- och styrsystem


Unik teknologi med patenterad ventil

HydroElite är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar där hjärtat är den unika ventilen. Den är utrustad med en servoventil som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning. Ventilen möjliggör vidare att ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt erfordras. Det minskar restiden och energiförbrukningen drastiskt jämfört med traditionella elektroniska ventiler. 

Snabb och enkel installation

Vid byte till ett HydroElite driv- och styrsystem från Hydroware kan man redan efter någon timmes installationsarbete ta hissen i bruk för manuell körning.

Att det går så snabbt beror på att det kompletta driv- och styrsystemet är förmonterat och funktionstestat i vår fabrik. Dessutom är kablagen förkopplade. Allt detta tillsammans med den enkla driftsättningen möjliggör upp mot en halvering av installationstiden jämfört med traditionella system.

Självlärande

Driftsätt­ningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Systemet är helt och hållet självlärande och självjusterande. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet och precisionen vid inkörning till plan ökar för varje resa.

Integrerat driv- och styrsystem

Redan i design- och konstruktionsstadiet samtrimmas HydroElitens driv- och styrsystem med varandra. Detta bidrar till en kort reaktionstid från kommando till start vilket ökar hissens kapacitet och komfort. Vidare säkerställs den totala funktionen och att Hydroware kan ta ansvar för hela produkten och en säker stabil funktion.

Förtestat på fabriken

Alla HydroEliter förtestas på fysiska hissar i fabriken till 100% innan leverans. Härigenom minimeras risken för eventuella problem på byggplatsen samtidigt som installationstiden reduceras kraftigt.

Alla får fördelar

Användaren av hissen får fördelar som kortare vänte- och restider samt väsentligt högre reskomfort. För fastighetsägaren är fördelen framförallt lägre effektuttag, lägre energiförbrukning och högre tillförlitlighet. Hissföretaget tjänar på de förkortade montagetiderna, tillförlitlig leverans och support samt den enkla orderhanteringen via vårt skräddarsydda B2B-system. Att driv- och styrsystemet kommer från samma leverantör ger även en ökad trygghet och enklare hantering när det gäller support, service och garantier.

Olika modeller av HydroElite

HydroElite finns i versionerna Veni och Vidi. Dessutom erbjuds både en maskinsrumslös variant och en mini för trånga utrymmen.

Den unika och patenterade ventilen i HydroElite som bland annat gör hissen självjusterande och att den går direkt in till plan utan krypkörning.

Alla HydroEliter är utrustade med den unika servoventilen vilken möjliggör kortare restid, högre trafikkapacitet och lägre energiförbrukning.

Diagrammet visar hur snabbare start och eliminerad krypkörning ökar reskapaciteten och reskomforten samtidgt som det reducerar energiförbrukningen.

Teknisk jämförelse – Veni och Vidi

HydroElite Veni

HydroElite Vidi

Systemtestat före leverans
  Veni           Vidi   

Självlärande servoventil
  Veni           Vidi   

Direktinkörning till plan vid upp- och nedfärd
  Veni           Vidi   

Mjukstartare
  Veni          Vidi  

Frekvensomriktare
 Veni           Vidi   

Oljedränkt motor
  Veni           Vidi   

Luftkyld motor
  Veni           Vidi   

Option med MRL-skåp
  Veni           Vidi   

Option med MINI-tank (upp till 125 l/min)
  Veni           Vidi   

Option med dubbelservoventil (800-1000 l/min)
  Veni           Vidi   

Option med dubbelaggregat (2x400-2x1000 l/min)
  Veni           Vidi   

Option med separat styrskåp
  Veni           Vidi   

50 % lägre energiförbrukning
  Veni           Vidi   

70 % lägre energiförbrukning
  Veni           Vidi   

Ner till 1/3 säkringsstorlek
  Veni           Vidi   

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se