Robusta och hållbara hissar

Vi bygger robusta hissar av hög kvalitet som håller länge och som ger god fastighetsekonomi och liten miljöbelastning. Detta gäller både vid modernisering och installation av helt nya hissar.

I livscykelanalyser för hissar kan vi bland annat konstatera att utbyte till en helt ny linhiss istället för att modernisera hissen orsakar dubbelt så stor miljöbelastning.

Dessutom förbrukar vårt driv- och styrsystem HydroElite Vidi upp till
70 % mindre energi än ett traditionellt hydrauliskt system. Effektuttaget (proppstorleken) kan ofta reduceras ned till en tredjedel.

Hiss från Hydroware som installerats i Kalmar slott.

Modernisering av hissar

Vid en modernisering behåller man korg, gejder, bärram och ofta även dörrar och cylindrar. Det är delar som ofta håller i flera generationer och innebär ett stort resursslöseri att kassera. 

Det man byter ut är drivsystem, elektronik och slitagedelar. Att modernisera hissen istället för att göra helt utbyte mot en ny hiss innebär stora ekonomiska fördelar och inte minst en stor miljövinst.

En modernisering har en minst lika lång livslängd som ett komplett utbyte av hissen. Dessutom blir underhållskostnaderna, genom de robusta konstruktionerna, oftast lägre än vid ett komplett utbyte av hissen.

Vid en modernisering av hissen har vi lösningar som inkluderar alla komponenter som behövs.

Moderniserad hiss i restaurangen Burger & Lobster i Stockholm med driv- och styrsystemet HydroElite.

Ökad reskapacitet

HydroElite innebär direktinkörning till plan utan krypkörning vilket ger kortare restider och ökad reskapacitet.

Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att HydroElitens driv- och styrsystem är perfekt samtrimmade, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Med en Hydroelite Vidi behöver man inte oroa sig för överhettad olja och det finns inget behov av en energikrävande oljekylare.

Öppet system som ger låga kostnader 

HydroElite är ett öppet system som inte är låst till en speciell aktör på marknaden. Det innebär att alla hissföretag kan underhålla och serva hissen, vilket ger fastighetsägaren valmöjlighet, lägre kostnader och ökad trygghet.

Nya hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar. I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en linhiss vid nyinstallation.

Det gäller till exempel bostadshus med upp till 6–7 våningar och köpcentra med 2-3 våningar med maximalt cirka 250 000 resor per år.

Med en HydroElite ger du fastigheten en mer hållbar profil vare sig det gäller modernisering eller installation av nya hissar.

Diagrammet visar när det är mest optimalt att välja en hydraulisk hiss istället för en hiss med motvikt. Det beror på antal våningar och resor.

Ny hiss i gamla hus 

Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar 
hemma längre 
– det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att i längden inte kunna bo kvar hemma. En hel del kan få stöd av hemtjänsten men när det inte längre räcker är en onödigt tidig flytt till ett särskilt boende alternativet, dock ett kostsamt sådant. 

Befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre gör även att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver.
Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Unik teknologi

Hjärtat i HydroElite driv- och styrsystem är den unika ventilen. Den är utrustad med en servoventil som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning.

Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Detta minskar restiden och energiförbrukningen drastiskt jämfört med traditionella elektroniska ventiler.

Systemet är helt och hållet självlärande och självjusterande. Driftsättningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Den unika och patenterade ventilen i HydroElite som bland annat gör hissen självjusterande och att den går direkt in till plan utan krypkörning.  

Snabb installation

Vid byte till ett HydroElite driv- och styrsystem från Hydroware kan man redan efter någon timmes installationsarbete ta hissen i bruk för manuell körning.

Att det går så snabbt beror på att det kompletta driv- och styrsystemet är förmonterat och funktionstestat i vår fabrik. Dessutom är kablagen förkopplade.

Allt detta tillsammans med den enkla driftsättningen möjliggör en halvering av installationstiden jämfört med traditionella system.

Den snabba installationen beror bland annat på de förkopplade kablagen och hela systemet är förtestat i fabrik.

Livscykelanalys

En livscykelanalys visar miljöbelastningen under en produkts hela livscykel.
Från att skaffa råvaror, hela produktionsledet, användningsfasen
samt till avfallshantering med källsortering och återvinning.

Livcykelanalyser för hissar visar tydligt att för lägre bostadsfastigheter
är 
det till exempel dubbla miljöbelastningen att installera en hiss med motvikt 
jämfört med en hydraulhiss.
 

>>>  Se diagram under "Hållbara hissar"

Att söka bästa lösningen till varje hissprojekt

"Jag blev första gången tipsad om Hydroware av en entreprenör", säger Robin Primrose, hisskonsult i Skottland.

"Det var för några år sedan och nu har jag egen erfarenhet från en mängd installationer."

Opartisk bedömning

"För mig som konsult är det viktigt att göra en opartisk bedömning åt kunden för att behålla trovärdigheten och så att kunden får den bästa lösningen. Det innebär att jag tittar på den totala kostnaden att installera och driva hissen."

Enkelt att installera

"Så här långt har jag bara fått positiva kommentarer från mina uppdragsgivare om Hydrowares system. De tycker att det är enkelt att installera, leveranserna kommer i tid och systemet funkar med en gång när man startar upp det. Att min kund är nöjd med produkten är helt avgörande för mig."

Fördel vid moderniseringar

"Under det sista året har 50 % av de hydrauliska system jag föreslagit kunden kommit från Hydroware och den siffran kommer säkert att stiga i framtiden. Speciellt med tanke på den fördel det är att genomföra renoveringar med Hydrowares system utan att behöva slänga ut de fungerande delarna i den gamla hissen."

Robin Primrose, hisskonsult i Skottland

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat vilket innebär att tiden för installation kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se