Unik teknologi

Hjärtat i HydroElite driv- och styrsystem är den unika ventilen. Den är utrustad med en servoventil som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning.

Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Detta minskar restiden och energiförbrukningen drastiskt jämfört med traditionella elektroniska ventiler.

Systemet är helt och hållet självlärande och självjusterande. Driftsättningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Den unika och patenterade ventilen i HydroElite som bland annat gör hissen självjusterande och att den går direkt in till plan utan krypkörning.  

Ökad reskapacitet

HydroElite innebär direktinkörning till plan utan krypkörning vilket ger kortare restider och ökad reskapacitet.

Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att HydroElitens driv- och styrsystem är perfekt samtrimmade, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Med en Hydroelite Vidi behöver man inte oroa sig för överhettad olja och det finns inget behov av en energikrävande oljekylare.

Snabb installation ger kort stillestånd

Vid byte till ett HydroElite driv- och styrsystem från Hydroware kan man redan efter någon timmes installationsarbete ta hissen i bruk för manuell körning.

Att det går så snabbt beror på att det kompletta driv- och styrsystemet är förmonterat och funktionstestat i vår fabrik. Dessutom är kablagen förkopplade.

Allt detta tillsammans med den enkla driftsättningen möjliggör en halvering av installationstiden jämfört med traditionella system.

Den snabba installationen beror bland annat på de förkopplade kablagen och hela systemet är förtestat i fabrik.

Support och service

Vi har en erfaren, kompetent och tillgänglig supportavdelning som ser till att eventuella problem och frågor snabbt och effektivt kan avhjälpas vare sig de uppstår vid installationen eller senare under driften av våra system.

Reservdelar skickar vi normalt samma dag som vi får beställningen med snabbast möjliga leveranssätt till bra villkor. Snabb leverans och humana reservdelspriser säkerställer en nöjd ägare av hissen.

I vår webbtjänst WebRel har ni alltid tillgång till all information och historik om er anläggning.

Supporten har lång och praktisk erfarenhet av våra produkter och system.

Öppet system som ger låga kostnader 

HydroElite är ett öppet system som inte är låst till en speciell aktör på marknaden. Det innebär att alla hissföretag kan underhålla och serva hissen, vilket ger dig som fastighetsägare valmöjlighet och ökad trygghet.

Med HydroElite Vidi blir energibesparingen upp till 70 %. Dessutom sänks effektuttaget drastiskt vilket innebär att säkringsstorleken ofta kan minskas till en tredjedel.

Kostnaden för att modernisera en befintlig hydraulhiss med HydroElite från Hydroware är ofta mindre än hälften jämfört med att köpa en helt ny linhiss.

Dessutom är underhållskostnaden för en moderniserad hiss med HydroElite  ofta lägre än för en ny hiss med motvikt.

Modernisering av hissar

Vid en modernisering behåller man korg, gejder, bärram och ofta även dörrar och cylindrar. Det är delar som ofta håller i flera generationer och innebär ett stort resursslöseri att kassera. 

Det man byter ut är drivsystem, elektronik och slitagedelar. Att modernisera hissen istället för att göra helt utbyte mot en ny hiss innebär stora ekonomiska fördelar och inte minst en stor miljövinst.

En modernisering har en minst lika lång livslängd som ett komplett utbyte av hissen. Dessutom blir underhållskostnaderna, genom de robusta konstruktionerna, oftast lägre än vid ett komplett utbyte av hissen.

Vid en modernisering av hissen har vi lösningar som inkluderar alla komponenter som behövs.

Moderniserad hiss i restaurangen Burger & Lobster i Stockholm med driv- och styrsystemet HydroElite.

Ny hiss i gamla hus 

Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar 
hemma längre 
– det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att i längden inte kunna bo kvar hemma. En hel del kan få stöd av hemtjänsten men när det inte längre räcker är en onödigt tidig flytt till ett särskilt boende alternativet, dock ett kostsamt sådant. 

Befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre gör även att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver.
Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Nya hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar. I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en linhiss vid nyinstallation.

Det gäller till exempel bostadshus med upp till 6–7 våningar och köpcentra med 2-3 våningar med maximalt cirka 250 000 resor per år.

Med en HydroElite ger du fastigheten en mer hållbar profil vare sig det gäller modernisering eller installation av nya hissar.

Diagrammet visar när det är mest optimalt att välja en hydraulisk hiss istället för en hiss med motvikt. Det beror på antal våningar och resor.

Livscykelanalys

En livscykelanalys visar miljöbelastningen under en produkts hela livscykel.
Från att skaffa råvaror, hela produktionsledet, användningsfasen
samt till avfallshantering med källsortering och återvinning.

Livcykelanalyser för hissar visar tydligt att till exempel för lägre bostadsfastigheter
är det dubbla miljöbelastningen att installera en hiss med motvikt
jämfört med en hydraulhiss.

>>>  Se diagram under "Hållbara hissar"

Inget slår Hydroware ur en montörs perspektiv

"För mig som montör är det enkelt att jobba med Hydrowares system. Allt kommer packat och klart för montering. Det är bara att riva ut de gamla delar som ska bytas ut och installera de nya. Det blir korta montagetider."

"Hydrowares system är genomtänkt och lätt att installera och starta upp. Konkurrerande system kräver stor erfarenhet för att sätta igång."

"En annan viktig sak för oss montörer är supporten. Vi kan bara säga att den är mycket bra och utan konkurrens. Vi behövde byta ut en del vid ett montage i Kristianstad och då tog någon bilen direkt hos Hydroware och körde ner delen till oss. På en dryg timme var problemet löst."

"Det finns en anledning till att Hydroware har vuxit och det är att de har det bästa hydrauliska systemet på marknaden."

Bosse Wallman och Ingolf Svensson, hissmontörer, ger sina synpunkter på monteringen av driv- och styrsystemet från Hydroware.

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat vilket innebär att tiden för installation kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se