Hållbara hissar

Under de senaste 20 åren har många producenter i hissbranschen valt att konstruera hissar som är mindre modulära än tidigare. Det innebär att de inte längre är lika lämpade att modernisera.


Det är uppenbart att vi av miljöskäl måste gå tillbaka till att installera hissar som är anpassade för att kunna moderniseras, modul för modul. Att modernisera en äldre hiss istället för att byta ut den helt och hållet mot en ny innebär en halvering av miljöbelastningen.

Förbruka mindre material

Vid en modernisering behåller man delar som hisskorg och gejder som ofta håller i flera generationer till. Däremot byter man ut driv- och styrsystem och sätter in en ny inredning och kanske nya dörrar. Hissen blir som ny och håller minst lika länge som en helt ny hiss och driftskostnaderna blir inte högre.

HydroElite 

HydroElite är ett driv- och styrsytem som Hydroware tagit fram och som lämpar sig väl för modernisering genom sin robusta konstruktion och modulära uppbyggnad.

Att ersätta ett äldre hydrauliskt system med HydroElite innebär en kraftig sänkning av energiförbrukningen och att det bara krävs cirka en tredjedel så stor effekt.

På Kalmar slott finns en HydroElite Vidi installerad.

Livscykelanalys

En livscykelanalys visar miljöbelastningen under en produkts hela livscykel.
Från att skaffa råvaror, hela produktionsledet, användningsfasen
samt till avfallshantering med källsortering och återvinning.

Livscykelanalys för hissar

Vi har låtit göra en livscykelanalys för en 4-plans hiss i ett bostadshus. Den visar tydligt att materialet som används för att tillverka hissen har betydligt större negativ påverkan på miljön än den från driften under fastighetens livslängd.


I detta exempel är båda hissarna installerade i ett nytt bostadshus i Berlin. Hydraulhissen moderniseras därefter var 20:e år och hissen med motvikt byts ut helt med samma intervall.

Miljöpåverkan från materialet

För de flesta inom hissbranschen är resultatet överraskande. Fram till nu har allt fokus lagts på att minska energiförbrukningen i drift och mycket har förbättrats här. Men nu är det dags att också titta på miljöpåverkan från det material som används.

Hiss  utan motvikt i lägre byggnader

Vår livscykelanalys visar klart att det är mest lämpligt med en hiss utan motvikt för lägre byggnader, till exempel bostadshus.

37.000 kg mindre utsläpp av koldioxid

Vi uppskattar livslängden för ett bostadshus till 80 år och hissens livslängd till 20 år. Miljöbelastningen för en hiss med motvikt blir då 37.000 kg mer koldioxidutsläpp jämfört med en hydraulhiss. Den mängden koldioxidutsläpp motsvarar att köra en bensindriven bil som uppfyller EURO 5 utsläppskrav 11 500 mil, vilket motsvarar 3 varv runt jorden.

Diagram

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation,
som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används
snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.

Cikulär ekonomi för hissar

Med vår livscykelanalys i handen insåg vi att inom hissbranschen kan vi börja arbeta med cirkulära modeller omedelbart.


En hiss består av ett antal komponenter med mycket varierande livslängd. Hissen är normalt installerad i en mycket skyddad miljö så påverkan från omgivningen är försumbar. Komponenter som inte är slitagedelar har en mycket lång livslängd, till exempel gejder, bärram, hisskorg och dörrblad. 

Återanvänd så mycket som möjligt

Bygg robusta modulära hissar som kan repareras. När det efter 20-30 år är dags att modernisera hissen. Återanvänd så mycket som möjligt. Slutligen när alla delar är utslitna är det dags att återvinna allt material och ersätta med en helt ny hiss.

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se