Robusta och hållbara hissar

Vi bygger robusta hissar av hög kvalitet som håller länge och som ger god fastighetsekonomi och liten miljöbelastning. Detta gäller både vid modernisering och installation av helt nya hissar.

I livscykelanalyser för hissar kan vi bland annat konstatera att utbyte till en helt ny linhiss istället för att modernisera hissen orsakar dubbelt så stor miljöbelastning.

Dessutom förbrukar vårt driv- och styrsystem HydroElite Vidi upp till
70 % mindre energi än ett traditionellt hydrauliskt system. Effektuttaget (proppstorleken) kan ofta reduceras ned till en tredjedel.

Hiss från Hydroware som installerats i Kalmar slott.

Modernisering av hissar

Vid en modernisering behåller man korg, gejder, bärram och ofta även dörrar och cylindrar. Det är delar som ofta håller i flera generationer och innebär ett stort resursslöseri att kassera. 

Det man byter ut är drivsystem, elektronik och slitagedelar. Att modernisera hissen istället för att göra helt utbyte mot en ny hiss innebär stora ekonomiska fördelar och inte minst en stor miljövinst.

En modernisering har en minst lika lång livslängd som ett komplett utbyte av hissen. Dessutom blir underhållskostnaderna, genom de robusta konstruktionerna, oftast lägre än vid ett komplett utbyte av hissen.

Vid en modernisering av hissen har vi lösningar som inkluderar alla komponenter som behövs.

Moderniserad hiss i restaurangen Burger & Lobster i Stockholm med driv- och styrsystemet HydroElite.

Öppet system som ger låga kostnader 

HydroElite är ett öppet system som inte är låst till en speciell aktör på marknaden. Det innebär att alla hissföretag kan underhålla och serva hissen, vilket ger dig som fastighetsägare valmöjlighet, lägre kostnader och ökad trygghet.

Nya hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar. I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en linhiss vid nyinstallation.

Det gäller till exempel bostadshus med upp till 6–7 våningar och köpcentra med 2-3 våningar med maximalt cirka 250 000 resor per år.

Med en HydroElite ger du fastigheten en mer hållbar profil vare sig det gäller modernisering eller installation av nya hissar.

Diagrammet visar när det är mest optimalt att välja en hydraulisk hiss istället för en hiss med motvikt. Det beror på antal våningar och resor.

Ökad reskapacitet

HydroElite innebär direktinkörning till plan utan krypkörning vilket ger kortare restider och ökad reskapacitet.

Dessutom är reaktionstiden från ett kommando till start väldigt kort beroende på att HydroElitens driv- och styrsystem är perfekt samtrimmade, vilket också bidrar till att öka hissens kapacitet och komfort.

Tack vare ventilens unika egenskaper kan fler resor genomföras utan att oljan blir för varm. Med en Hydroelite Vidi behöver man inte oroa sig för överhettad olja och det finns inget behov av en energikrävande oljekylare.

Ny hiss i gamla hus 

Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar 
hemma längre 
– det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att i längden inte kunna bo kvar hemma. En hel del kan få stöd av hemtjänsten men när det inte längre räcker är en onödigt tidig flytt till ett särskilt boende alternativet, dock ett kostsamt sådant. 

Befolkningsutvecklingen med ett ökande antal äldre gör även att kostnaderna för särskilt boende kommer att öka kraftigt framöver.
Tillgängliga bostäder gör att fler äldre kan bo kvar hemma längre – det ökar livskvaliteten och självständigheten, och ger samtidigt stora kostnadsbesparingar när omsorgsbehovet hålls nere.

Unik teknologi

Hjärtat i HydroElite driv- och styrsystem är den unika ventilen. Den är utrustad med en servoventil som gör det möjligt för hissen att gå med direktinkörning till plan, helt utan krypkörning.

Ventilen behöver dessutom ingen bypass av oljan vid full hastighet uppåt. Detta minskar restiden och energiförbrukningen drastiskt jämfört med traditionella elektroniska ventiler.

Systemet är helt och hållet självlärande och självjusterande. Driftsättningen görs enkelt med hjälp av en läroresa för hydrauliken och en för stannplansinställningen. Inga manuella injusteringar krävs och ventilens exakthet ökar för varje resa.

Den unika och patenterade ventilen i HydroElite som bland annat gör hissen självjusterande och att den går direkt in till plan utan krypkörning.  

Livscykelanalys

En livscykelanalys visar miljöbelastningen under en produkts hela livscykel.
Från att skaffa råvaror, hela produktionsledet, användningsfasen
samt till avfallshantering med källsortering och återvinning.

Livcykelanalyser för hissar visar tydligt att för lägre bostadsfastigheter
är 
det till exempel dubbla miljöbelastningen att installera en hiss med motvikt 
jämfört med en hydraulhiss.
 

>>>  Se diagram under "Hållbara hissar"

Modernisering av hissarna en succé

”Reparationskostnaderna på våra gamla hissar sköt i höjden och det var ofta svårt att få tag på reservdelar. Då beslutade vi oss för att modernisera hissarna för att det var billigare och mer miljövänligt.

Vi behöll gejder och hisskorgar men bytte ut driv- och styrsystem, dörrar och paneler”, berättar Gösta Fridh, vice ordförande i bostadsrättsföreningen Ruuth 50 i Helsingborg.

”Det har blivit ljust, fräscht, mer handikappvänligt och vi sparar cirka 35.000 kr per år i minskade energi- och effektkostnader. Nu går hissarna felfritt och de boende tycker det är en succé”, säger en nöjd Inger Tunström, ordförande.

Inger Tunström, ordförande, och Gösta Fridh, vice ordförande, i bostadsrättsföreningen Ruuth 50 i Helsingborg.

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat vilket innebär att tiden för installation kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se