asd Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

HydroCloud - Lägger grundstenen för IoT 

HydroCloud är en lösning från Hydroware som möjliggör att du kan övervaka hissen, när som helst på dygnet och oavsett vart du befinner dig. 

Verktyget ger en tydlig och enkelt överblick över alla hissar som är uppkopplade, och genom att klicka in på en specifik enhet får du fullständig och detaljerad information. Den insamlade datan innehåller värdefull information så som användningsstatistik, upptid, energikonsumtion – i realtid. Genom att känna till användarmönster kan du som kund planera service- och underhållsfönster effektivare, vilket medför mindre störningar och en bättre upplevelse hos hissresenärerna. 

Detta är ett idealt verktyg för hisstekniker, servicechefer och fastighetsförvaltare för att kunna kontrollera enheterna på distans. Att kunna se felkoder och historik vid felanmälan medför en förberedd tekniker som snabbt kan avhjälpa fel.

Vi berättar gärna mer! Tveka inte på att kontakta oss.

Erik Paulsson, produktchef och försäljningschef Norden på Hydroware är invald som ledamot i styrelsen för Hissförbundet.

Hissförbundet verkar för att påverka, informera och utbilda de som direkt eller indirekt berörs av hissbranschen. Just nu ligger stort fokus på att informera och påverka samhället och myndigheter om ökande säkerhetsrisker med allt äldre hissar i Sverige. Vidare jobbas det hela tiden aktivt med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i branschen, främst via YH-utbildningar i Tumba och Kungsbacka. Hissförbundet består idag av 36 medlemmar och 3 associerade medlemmar.

”Vi på Hydroware är väldigt måna om att bidra och påverka hissbranschen till det bättre. Att med gemensamma krafter driva Hissförbundets styrelsearbete framåt mot bland annat säkrare hissar och bibehållen hög kompetens inom branschen ser jag som mycket inspirerande. Jag vill även vara med och påverka branschen för att aktivt arbeta mot en cirkulär ekonomi där man i framtiden bygger hållbara och modulära hissar som kan repareras och även håller för att moderniseras, samt drar nytta av möjligheterna som kommer med Internet of Things.” - Erik Paulsson

https://www.hissforbundet.se/

Bygga på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Läs mer...

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se