asd Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

HydroElite 3G-1 uppfyller nya hissdirektivet 2014/33/EU

För alla säkerhetskomponenter som säljs efter 20 april 2016 är installatören ansvarig för att kunna spåra säkerhetskomponenten via beställnings-, serie- eller batchnummer vad det gäller anskaffningsställe och installationsadress. 

I nya direktivet har UCM lagts till i listan över det som ska räknas som säkerhets- komponenter enligt bilaga III. 

Kravet för nya hissar har funnits sedan tidigare, men för byte eller installation av säkerhets- komponenter på befintliga hissar innebär det däremot en viktig förändring.

Ersätt skruvhissen med en modern hydraulhiss

Har ni en skruvhiss i fastigheten kan det vara dags att byta ut den mot en energisnål och robust hydraulhiss. Skruvhissarna kräver stort underhåll om de används mycket och det kan bli väldigt kostsamt.

Hydrowares lösning för att ersätta skruvhissen med ett hydrauliskt driv- och styrsystem och underlätta installationen är ett anpassningskit i kombination med driv- och styrsystemet HydroElite.

Det innebär en enkel, smidig och snabb installation även i mycket trånga schakt. Det är också anpassat för skruvhiss NTD.

Ipercity i Italien sparar 30.000 kr per år och hiss

Ipercity är ett stort köpcentra i Padua, Italien. Centret har tre våningar och vid entrén finns 4 hissar installerade med en märklast på 4.000 kg.

När hissarna moderniserades byttes de gamla driv-och styrsystemen ut mot HydroElite Vidi. Det medförde en årlig besparing för driften på nästan 30.000 kr per hiss.

Dessutom har åkkomforten och kapaciteten ökat betydligt då krypkörningen in till plan försvunnit. Trafiken flyter på ett helt annat sätt till glädje för alla besökare som nu får snabbare och smidigare hissresor.

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se