asd Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

Alvestas största företag

Alvesta har inget Ikea eller Volvo, men en rad företag som betyder mycket för kommunen och dess invånare. I en serie presenterar Smålandsposten Alvesta kommuns största privata arbetsgivare.

Vi är givetvis stolta över att vara ett av dessa bolag. I urklippet ovan kan du läsa om Kjells tankar och idéer kring Hydroware och framtiden.

Är du prenumerant? Följ den här länken.

Hisstema och Hydroware förenar sina krafter!

Det finns ett stort behov av en lösning för modernisering av linhissar, speciellt alla typer av MRL, maskinrumslösa hissar. 

Hydroware och Hisstema kommer tillsammans att utveckla marknadens bästa styrsystem för hydraul- och linhissar. Med våra gemensamma kunskaper om systemutveckling och marknadens behov har vi ambitionen att bli marknadsledande inom detta område. 

Bägge bolagen kommer att kvarstå på marknaden för att självständigt serva befintliga och nya kunder inom respektive område. 

Hydroware går in som delägare i Hisstema.

Bygga på en våning och installera hiss

Vi har i vårt land cirka 1 000 000 lägenheter i flerbostadshus utan hiss. Bygg på en våning och installera hiss så får vi hundratusentals nya lägenheter. Det skulle ge många vinnare.

Åldersgruppen från 65 år och uppåt beräknas bli dubbelt så stor om 20 år – från en halv till en miljon personer. Kan många av dessa tack vare en hiss bo kvar i sin lägenhet sparar kommunerna minst en halv miljon kronor per person och år

Det krävs ingen ny tomtmark eller infrastruktur för lägenheter som byggs på ett befintligt hus. Det innebär lägre boendekostnader jämfört med helt nyproducerat. En förutsättning för att många unga ska ha råd att skaffa sig sitt första egna hem.

Läs mer...

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se