asd Fastighetsägare & förvaltare

HydroElite

Hydrauliskt driv- och styrsystem för både modernisering och nyinstallation av hissar.

Systemet är helt integrerat och förtestat på fabriken vilket innebär att tiden för installationen kan halveras jämfört med traditionella system.

[ Läs mer ]

Kompletta hissar

Vi levererar även helt nya kompletta hissar.

I de flesta fall blir det mindre belastning på miljön att välja en hydraulhiss istället för en hiss med motvikt även vid nyinstallation. Det gäller till exempel för bostadshus med upp till 6-7 våningar.

[ Läs mer ]

AKTUELLT

Installera ny hiss i befintlig byggnad

•  Äldre kan bo kvar längre i sina lägenheter.
•  Småbarnsfamiljer får det enklare att     hantera barn och barnvagn.
•  Det underlättar för personer med     funktionshinder att ta sig till och från     lägenheten.
•  Enklare att transportera saker till och från     lägenheterna.
•  Fastighetsägare och     bostadsrättsföreningar får en fastighet     som är mer attraktiv och ökar i värde.

Ersätt skruvhissen med en modern hydraulhiss

Har ni en skruvhiss i fastigheten kan det vara dags att byta ut den mot en energisnål och robust hydraulhiss. Skruvhissarna kräver stort underhåll om de används mycket och det kan bli väldigt kostsamt.

Hydrowares lösning för att ersätta skruvhissen med ett hydrauliskt driv- och styrsystem och underlätta installationen är ett anpassningskit i kombination med driv- och styrsystemet HydroElite.

Det innebär en enkel, smidig och snabb installation även i mycket trånga schakt. Det är också anpassat för skruvhiss NTD.

Klimatutmaningen

Klimatfrågan är en allt större utmaning för såväl samhälle som näringsliv. Många företag har gått före och visat vägen, inte minst genom långsiktigt klimatarbete och innovationer.

I denna rapport möter du 12 företag och organisationer som på olika sätt arbetar med klimatutmaningen.

Hydroware AB
Fabriksgatan 13
342 32 Alvesta 
Telefon +46 472 45100 
Fax +46 472 14964

info@hydroware.se